CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO ĐẠI SONG HẢI

CTY TNHH cơ khí chế tạo

đại song hải

Vietnamese English
+84 914 716 566

Liên hệ

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO ĐẠI SONG HẢI

C6/40A Ấp 3, Lê Đình Chi, Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP.HCM, Việt Nam

Tel: + 84 283 7682 454 / +84 914  716 566  Fax: +84 283 768 3617

daisonghaivn@gmail.com | www.cokhidaisonghai.com

Đối tác - khách hàng
Thương hiệu 1
Thương hiệu 2
Thương hiệu 3
Thương hiệu 4
Thương hiệu 5
Thương hiệu 6

Hotline